Leadership Team

Dean SHAN Renliang Chair of the School Council ZHOU Hongwei
Associate Dean SONG Yanqi Associate Chair WANG Qianfei
Associate Dean ZUO Jianping    
Associate Dean GUO Dongming    
Assistant Dean LI Xiaodan    
Assistant Dean LI Tao    

Communist Party of China Elementary Level Committee

Chair Zhou Hongwei
Member SHAN Renliang
Member WANG Qianfei
Member SONG Yanqi
Member ZUO Jianping
Member GUO Dongming
Member LI Xiaodan
Member LI Tao
Member WU Lili
Secretary LIANG Jun

Office Team

Office Director YU Yanyan
Postgraduate Teaching Secretary CHEN Huixian
Undergraduate Teaching Secretary FU Xiaolin

Faculty' Union

Chair WANG Qianfei
Member YU Yanyan
Member LU Jinbo

China Communist Youth League Committee

Chair SHI Fang
Student Work Office Director DUAN Meidong
Instructor DUAN Meidong
Instructor SHI Fang
Instructor LIANG Jun
Instructor LU Jinbo
Instructor TANG Wenda
Instructor HUANG Yilin